آدرس دهی به زبان انگلیسی

? پلاک = No
?واحد = Unit
?طبقه = Floor
?طبقه همکف = Ground Floor
?ساختمان = Bldg

☂مجتمع، مجموعه = Complex
☂مجتمع مسکونی = Residential Complex
☂شهرک = Town
☂کوی (محله، برزن): Quarter
☂ منطقه = District

? کد پستی = P.O BOX
?کوچه =  Alley
?خیابان کوچک (فرعی) = St
? خیابان بزرگ (اصلی)  = Ave
? بلوار = Blvd / میدان = Sq

☀️بزرگراه = Highway
☀️آزادراه = Freeway
☀️ جاده = Rd
☀️چهار راه = Cross
☀️تقاطع، سه راه = Junc

?غربی = West
? شرقی = East
? شمالی = North
? جنوبی = South
?سمت راست = Right Side

?سمت چپ = Left Side
?پایین تر از = Lower of
?بالاتر از = Above of
?بعد از = After
? قبل از = Before

?بین = Between
? فاز = Phase
?جنب (نزدیک) = Near
? نبش = Corner
?ابتدای = First of
? انتهای = End of
? روبروی = In Front of
? بن بست = Dead End

?روستا = Village
?شهر = City
?استان = Province
?کشور = Country
?شهرک صنعتی = Industrial Estate
? ورودی برج یا ساختمان = Entrance

?مثال به فارسی :

مثال 1: بزرگراه همت ، خیابان انقلاب(اصلی) ، میدان آزادی ، خیابان کارگرجنوبی(اصلی) ،

خیابان مرتضی نژاد (فرعی) ، بلوارنوری ، کوچه یاس 15 ، پلاک 81

مثال 2: تهرانپارس- خیابان حجر بن عدی- بعد از چهار راه تیر انداز- خیابان 160 غربی- پلاک 12 – واحد5

معادل آدرس به انگلیسی:

معادل مثال 1: No 81, Yas15 Alley, Noori Blvd, Mortezanejad St, South Kargar Av, Azadi Sq, Enghelab Av, Hemmat Highway

معادل مثال 2: Unit 5, No 12, West 160 St, after Tirandaz Cross, Hojr ebne oday Ave, Tehran Pars

Tags: , , , , , ,