ارتباط با پشتیبانان آموزشی

زبان آموزان عزیز در گروههای مختلف زبان اعم از زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان فرانسه، زبان سوئدی و هلندی اگر در زمرة عزیزانی هستید که در کلاسهای خصوصی یا نیمه خصوصی زبان های ما شرکت کرده اید، لازم می دانیم به اطلاع برسانیم در گروه آموزشی سقراط، عده ای به عنوان پشتیبان آموزشی حضور دارند که این گروه با پیگیری شما عزیزان به ما استادان کمک می کنند تا بتوانیم به شکلی مستمر تر در خدمت شما باشیم و ضریب خطای شما عزیزان دانش پژوه را به حداقل برسانیم. در مسیر آموزش، بعد از طی 2 جلسه پشتیبانان آموزشی از طریق پیگیری نظرات اساتید، گزارش های مداوم شما روند رشد شما را به ما گزارش می دهند. حال آنکه اگر در جایگاه مطلوب خود نباشید قطعاً از طریق آموزشگاه پیگیری لازم به عمل خواهد آمد. چرایی عدم پیشرفت و رضایت شما را موشکافانه بررسی خواهیم کرد و علت را ریشه یابی می کنیم. سعی در برطرف کردن اشکال خواهیم داشت. ضمناً خواهشمندیم به صورتی جامع و دقیق به سؤالات و پیشنهادات پشتیبانان خود توجه کنید. لازم به ذکر است به هر دلیلی هر مشکلی را که در کلاس با آن مواجه شدید به صورتی شفاف عنوان نمایید.

با تشکر گروه سقراط