انواع خندیدن در انگلیسی

%d8%ae%d9%86%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d9%87%d8%a7

▪️Smile
▫️لبخند، كه همه تون باهاش آشنا هستید

▪️Laugh
▫️معمول ترین لغت در مورد خنده که در واقع بیان کننده خوشحالی و احساساته و معنای مثبتی داره نسبتا

▪️Giggle
▫️یه نوع خندیدن سریع و نسبتا” آرومه که ممکنه به علاوه خجالت باشه

▪️Chuckle
▫️خندیدن خیلی آروم و متین که تقریبا” دهن زیاد باز نمیشه

▪️Smirk
▫️خندینیه که معنی منفی داره .و در واقع از روی غروره و یکی رو مسخره میکنه

▪️Snicker
▫️یواشکی خندیدن به چیزیه که شاید اصلا” خنده دار نباشه

▪️Cackle
▫️با صدای بلند خندیدن ، قاه قاه خندیدن در واقع

▪️Chortle
▫️خنده به خاطر اینکه یه چیز خوب و لذت بخش اتفاق افتاده

▪️titter
▫️خنده تو دزدیده ،پوزخند زدن ،ترتر خندیدن

▪️snigger
▫️خنده تمسخر آمیز


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل