برنامه های آموزشی

برنامه های آموزشی:

در اینجا می خواهیم از روند و رویة برنامه های آموزش زبانها بگوئیم تا با آگاهی بیشتر و نگاهی باز و درست قدم در راه آموزش خود نهید. گام اول هنگام شروع باید میزان اطلاعات و آگاهی شما سنجیده شود تا بتوان با توجه به هدف و میزان اطلاعات شما، و فرصتی که دارید بهترین استاد و روش را برگزید چرا که همیشه در دسترس بودن اساتید نخبه و کار آمد نیستند که پاسخگوی نیاز شما به زبان هستند. تجربة 23 سال کار حاکی از این است که صرف تحصیل و قدمت تدریس نمی توان بهترین انتخاب را داشت، چرا که گاهاً دیده شده اساتید اختصاصی هر سطح که تسلط بیشتری دارند پاسخگوی بهتری برای نیازهای شماست. البته فراموش نکنید نیاز به استاد همیشگی است اما صرف کردن زمان از همة نکات دیگر مهم تر و لازم تر است. مطالعه بعد از تدریس 90 درصد موفقیت شما را رقم می زند. بعد از طی کردن این مرحله گام دوم برنامه ریزی آموزشی است.

این برنامه بر اساس شغل، زمان، و هدف شما تعیین می شود تا به تناسب آن پیشرفت کنید و بر مبحث تدریس شده تسلط بیشتری پیدا کنید. در صورت عدم موفقیت از کارشناسان مطالعه و روانشناسان این امر یاری خواهید شد. در انتهای هر 10 جلسه جهت برآورد میزان پیشرفت شما آزمونی به عمل خواهد آمد که در صورت عدم رضایت آموزشگاه و مدرس به دنبال علت آن خواهیم بود و مابقی ترم بعد از رفع اشکال و عیب یابی خواهد بود. در تمام طول ترم پشتیبانان آموزشی به شما زبان آموزان کمک خواهند کرد تا بتوانیم با کمک انتقادات شما سطح کیفی کلاسها را بالا ببریم. و در نهایت در انتهای هر ترم، نشستی دوستانه در کنار ما و استاد خود مسیر طی شده را بررسی و پیشنهادات جدید را جهت پیشرفت شما اعلام خواهیم کرد.

عزیزانی که نیاز به دادن آزمون های عمومی هستند نظیر Ielts، Toefel، آلمانی و … برنامه ای نیز جهت موفقیت در آزمونها خواهند داشت.

موفقیت شما آرزوی قلبی ماست.

گروه دنیای زبان سقراط