تا کی زبان یاد بگیریم؟

تا کی زبان یاد بگیریم؟ چرا لغت را زود فراموش می کنیم؟ روشهای آسان یادگیری زبان چیست؟

بیشتر زبان آموزان در سطوح مختلف، این سؤال را دارند که اشکال یادگیری زبان از کجاست؟

آیا زبان خارجه ای که مطالعه می کنیم سخت است؟

آیا روش من در یادگیری درست است؟

آیا مقدار زمانی که برای خواندن می گذارم مناسب است؟

آیا تکرار من کم است؟

چرا با سرعت پیش نمی روم؟.

چرا هر قدر تلاش می کنم باز هم فراموش می کنم؟ حافظه ام ضعیف است؟ اشکال کارم کجاست؟

امروزه بر آنیم که به تمام سؤالات شما در این مورد پاسخ دهیم تا شاید همواری مسیری را که شما در پی آنید فراهم آوریم.

آنچه را که متخصصان مطالعه و روانشناسان به آن باور دارند و شاید کمتر کسی آن را بداند این است که سیستم ذهن انسان و میزان نشست اطلاعات در ذهن و ماندگاری آن در 95 درصد انسانها به یک شکل است. پس 95 درصد افراد دارای نبوغ یکسان هستند اما چرا گاهاً می بینیم افراد بیشماری قادر به استفاده بهینه از آن نیستند و نمی توان آنها را در امر مطالعه موفق دانست. همیشه افراد موفق را با خود مقایسه می کنیم و اولین فکر ما این است که این دسته از مردم، باهوش تر و شاید نابغه باشند و این جزو ویژگی های ما نیست پس علت موفقیت و عدم موفقیت را با این تفکر می سنجیم. اما واقعیت چیز دیگری است.

عزیزان، کلیه افرادی که در مسیر پیشرفت و مطالعه هستند شاید مسیرها و اهداف متفاوتی را دنبال کنند اما همگی از اصول مشترکی پیروی می کنند. افرادی که طی کردن مسیر را با نگاهی باز از خود و توانمندی هایشان در پیش می گیرند و در چارچوب اصلی مطالعه جلو می روند در ابتدا پیشنهاد می کنیم نه تنها برای یادگیری زبان، بلکه برای یادگیری آسان همة دروس لازم است تا نگاه خود را به سوابق قبلی آموزشیتان تغییر داده و سعی کنید همه را فراموش کنید. چرا که بی قاعده و بدون آگاهی از نحوه ای که باید عمل می کردید جلو رفته اید. پس اشکال از هوش شما نبوده و نیست.

اما متخصصان مطالعه معتقدند که 90 درصد هر آنچه را که امروز، تأکید می کنم؛ امروز خوانده اید با دقت بسیار زیاد تا فردا فراموش می کنید.

بله درست است. شما 90 درصد آنچه را که از لغات زبان ها، گرامر زبان یا تمرینهای دشوار زبان انجام می دهید، فردای روزی که آنها را خوانده اید فراموش می کنید. پس اگر این امر بدیهی را بدانید دیگر از خود عصبانی و خشمگین نمی شوید و خود را قضاوت نمی کنید.

عزیزان، دانش پژوه همة ما در هر سطحی از این ویژگی حاکم بر ذهن رنج می بریم چه به صورت خودآگاه و چه ناخودآگاه.

پس اگر آگاه باشیم به این نتیجه می رسیم که امروز اگر گرامر زبان یاد گرفته ایم صرف نظر از آسان یا مشکل بودن آن، تا فردا (ظرف مدت 24 ساعت) 90 درصد یعنی به جرأت کل مطلب را فراموش می کنیم فقط شبهاتی از آن گرامر در ذهن می ماند. به نظر شما راه حل چیست؟

با کمی فکر به جواب این سؤال می رسید. بله درست است باید 24 ساعت بعد از آموختن بار اول مجدداً مرور کنید. اما توجه داشته باشید اولین مرور شما بزرگترین نقش را در حک شدن مطالب در ذهن دارد. پس با دقت و صرف زمان بیشتر به مرور گرامر آموزش داده شده بپردازید.

به دنبال سریع ترین روشها، یا روشهای آسان یادگیری نباشید چرا که پلة اول جهت رسیدن به این اهداف مرور بار اول شماست.

آنچه را که امروز خوانده اید نهایتاً تا 2 روز در حافظه شما می ماند پس وقتی وارد سیکل آموزش در روز سوم می شوید باید در نظر داشته باشید که جدای یادگیری مطلب جدید، باید به مرور مبحث درسی 2 روز پیش نیز بپردازید اما در طی این مسیر باید گفت که مرور بار دوم قطعاً زمان کمتری را از شما خواهد گرفت چرا که مطلب هنوز در ذهن شما وجود دارد.

 

 

اما بعد از این مرور لازم هست که مرور بعدی شما 7 روز بعد باشد، اما چرا این پرسه به این شکل باید پیش برود؟ چون ما در حال وارد کردن مطالب از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت هستیم اما 10 روز بعد یک مرور دیگر را خواهیم داشت تا در ذهن نشست کند. مرور بعدی 1 ماه بعد از مرور اول و به ترتیب 4 ماه بعد از مرور دوم و در نهایت برای آخرین بار 1 سال بعد از مرور دوم است. تجربه ثابت کرده است افرادی که این مسیر را می روند مطلب خوانده شده را هرگز فراموش نمی کنند و مبحث آموزش دیده شده وارد حافظه بلند مدت شده و در آنجا باقی می ماند. در بحث آموزش لغت های زبان خصوصاً آموزش آسان لغت زبان انگلیسی راهها و متد جدیدی آمده که زحمت شما را جهت مرور کم می کند.

اما پرسة اصلی آموزش و یادگیری بدون فراموشی این مسیر است. حالا به راستی چند نفر از ما تا انتهای این مسیر را رفته ایم؟

چند نفر از ما این مسیر را می شناختیم.

خصوصاً زبان آموزان تلاشگر ما که کاری سخن تر از بقیه را برعهده دارند. اگر به دنبال بهترین راه حل آموزش زبان هستید و یا در جستجوی بهترین روش یادگیری زبان هستید باید بگوییم تکرار جزو لاینفک این مسیر است.

اما چرا زبان سخت است؟

آیا به راستی آموزش زبان کاری است سخت و غیر ممکن؟