تفاوت 3 کلمه پرکاربرد انگلیسی

albumart_58dc6f6f_5f84_46c7_af81_290f2427a63c_large

 

? تفاوت very , too , so
? very ??
در ارتباطات به زبان انگلیسی کلمه ی very بسیار پرکاربرد است
? He is a very good cook.
? He is a very good athlete.

همان‌طور که میبینید جای very بعد از آرتیکل a میباشد

?  too ??
عموما برای بیان منفی بودن چیزی به کار میرود … (منظور نتیجه منفی است و نه عبارت منفی )
? It’s too cold out to play
هوا خیلی سرده بیرون برا بازی کردن…

✅ البته که گاهی معنای منفی نداره و مثلا ما میتونیم بگیم ??
?He’s too funny !

? Here ? we should see, due to the context – that ‘too’ is being used in a positive manner.

? So ??
کلمه so معانی متفاوتی داره اما یکی از آنها شبیه too و very هست که به معنای to this extent یا as much as it is.

به طور مثال اگر ما بخواهیم به کسی بگیم یواشتر حرف بزن اینو میگیم ?
Don’t speak so loudly.

اینجا so loudly به معنای
as loudly as you are speaking right now
هست ….
ما نمیتونیم از too و very در اینجا استفاده کنیم

اما در موقعیت های دیگه میتونیم که در پایین با مثال گفته میشود ?

? Don’t hold it so high. I can see it. Bring it down a bit  ( so high = as high as you are holding it. )
? How could I have been so stupid! (So stupid = as stupid as I was at the time in the past.)


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , , , , , , ,