جملات رایج درمورد غذا خوردن

 جملات رایج درمورد غذا خوردن
%d8%a8%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b4-%da%a9%d9%86

? خوشمزه است اما کمی شور است،
? It’s tasty/delicious/yummy, but it’s a little salty.

? ساعت ۹  است.شام چی داریم؟
? It’s 9 o’clock. What’s for dinner?

? دارم چاق میشوم. فکر کنم باید شام نخورم.
? I’m getting fat.I think l should skip dinner.

? پنیر کپک زده است.
? The cheese is moldy.

? چه طعمی دارد؟
? What does it taste like?

? بی مزه است.
? It’s tasteless.

? گرسنه ام. بیا چیزی بخوریم.
? I’m hungry. Let’s get something to eat.

? واقعا تنفر برانگیز/ افتضاح است.
? It’s really disgusting/horrible/awful.

? خوب، اگر شما می خورید من هم می خورم.
? Well,I’ll join you if you’re having some.

? این تخم مرغها فاسد شده اند.
? These eggs are rotten.

? این غذا طعم خیلی خوبی ندارد.
? This food doesn’t taste very nice.

? ترش/تلخ/شیرین/شور است.
? It’s sour/ bitter/sweet/salty.

? معمولا روزی دو وعده غذا می خوریم.
? We normally eat two meals a day.

☕️ نه متشکرم. دیگه جا ندارم بقدر کافی خورده ام.
?No,thanks.I just can’t eat anymore. I’ve had enough.

? این نان بیات است. نان تازه نداریم؟
? This bread is stale. Don’t we have any fresh bread?


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل