تدریس خصوصی زبان

لغات و اصطلاحات فوق العاده کاربردی و جالب در مورد مدرسه و دانشگاه

 

? Preschool.
? پیش دبستانی

? Kindergarten.
? کودکستان

? Primary school.
? ابتدایی (5 الی 11 ساله)

? Elementary school.
? ابتدایی

? First grade
? پایه اول ابتدایی (کلاس اول)

? Fifth grade
? کلاس پنجم

? Middle school
? دوره میانی یا راهنمایی

? Sixth grade
? کلاس ششم

? High school
? دبیرستان

? Apply to colleges / universities
? دانشگاه شرکت کردن

? Send in your application / submit your application
? درخواست پذیرش کردن

? Get good grades
? نمرات خوبی گرفتن

? Get a scholarship / be awarded a scholarship
? بورسیه گرفتن

? Take classes / take courses
? انتخاب واحد کردن

? Take notes
? یادداشت برداری کردن

? Giving the lecture
? سخنرانی کردن

? Give presentations / make presentations
? ارائه تدریس

? Do research
? تحقیق کردن

? Write an essay / an assignment / a report or a paper
? مقاله کوتاه، تحقیق، گزارش یا مقاله نوشتن

? Hand in your work
? ارائه دادن تکالیف

? Grade the assignment
? نمره دادن

? Give you feedback
? بازخورد نمره را نوشتن

? Take tests/ take exams
? امتحان دادن

? Pass the test
? قبول شدن در امتحان

? Fail the test
? رد شدن در امتحان

? Pass a course
? درسی را قبول شدن

? Fail a course
? درسی را رد شدن

? Withdraw from / Drop the course
? حذف کردن درس یا واحد دانشگاهی

? Choose a major / choose a concentration
? انتخاب رشته

? Graduate from college
? فارغ التحصیل شدن از دانشگاه

? Get a diploma
? دیپلم گرفتن

? Have a degree
? تحصیلات دانشگاهی داشتن
? Associate Degree
? کاردانی

? Bachelor’s degree
? لیسانس

? Master’s degree
? فوق لیسانس

? Doctorate (PhD)
? دکترا

Tags: , , , , , ,