متن وترجمه آهنگ کتی پری

Ghost

روح

You sent a text

یک متن واسم فرستادی

It’s like the wind changed your mind

شبیه اینه که یک باد ذهنتو تغییر داده

We were best friends

ما بهترین دوست هم دیگه بودیم

Yeah we were burning our life

اره…ما زندگیمونو به اتش کشیدیم

With every kiss and every letter

با همه‌ی ان بوسه‌ها همه‌ی نامه‌ها

Every promise of forever oh

انهمه قول و قراری که برای همیشه گذاشته بودیم

But you hit send

اما اون ضربه ای که فرستادی

And disappeared in front of my eyes

و از جلوی چشمه‌ام ناپدید شدند

And now you’re just a ghost???

و الان تو فقط یک شبح هستی

When I look back?

وقتی به گذشته نگاه می‌کنم

Never would’ve known that
?
هیچوقت نمیخوام به یاد بیارم

You could be so cold
?????
تو میتونی خیلی سرد بشی

Like a stranger vanish like a vapor

مثل یک ادم غریبه که توی هوا محو بشه

There’s just an echo

اون فقط یک بازتابه

Where your heart used to be

جایی که قلبت عادت داشت باشه

Now I see it clearly

و الان من واضحا می‌بینم

And there’s just a pillow

و اینجا فقط یک بالش هست که

Where your head used to sleep

تو عادت داشتی سرتو روش بذاری و بخوابی??

My vision’s 20-20

بیناییم 20_ 20 هست

I see through you now
????
حالا من درون تو رو می‌بینم

Something has died

یک چیزی مرده

Now that I have made up my mind

الان که می‌بینم هرچیزی که تو ذهنم بود ساختگی بود

I’ll be alright

من خوب خوب خواهم شد

It doesn’t harm me at night

این منو شب‌ها ازار نمی‌ده

Cause every gift and every letter

چون همه‌ی اون هدیه‌ها…همه‌ی اون نامه‌ها

Every promise of forever

همه‌ی اون قول و قرارهایی که برای همیشه گذاشته? بودیم

Now it’s out of sight

اما الان همه ناپدیدشدند

Like you were never alive
?
انگار تو اصلا زنده نبودی

And now you’re just a ghost
?
و الان تو فقط یک شبحی

When I look back
??????
وقتی به گذشته نگاه می‌کنم

Never would’ve known that

هیچوقت نمیخوم به یاد بیارم

You could be so cold

تو میتونی خیلی سرد باشی

Like a stranger vanish like a vapor

شبیه یک ادم غریبه که توی هوا محو میشه

There’s just an echo

این فقط یک بازتابه

Where your heart used to be

جایی که قلب تو عادت داشت باشه

Now I see it clearly
????????
الان واضحا می‌بینم
?
And there’s just a pillow

و اینجا فقط یک بالشه که

Where your head used to sleep

تو عادت داشتی سرتو روش بذاری و بخوابی

My vision’s 20-20

بینای من الان 20 _ 20 هست

I see through you now

دارم درون تو رو می‌بینم

Now, now, now, now

حالا ..حالا..حالا..حالا

Now, now, now, now

حالا…حالا..حالا…حالا
????????
So rest in piece?

خوب یکم راحت باش

I’ll see you on the other side

من تو رو جای دیگری خواهم دید

And now you’re just a ghost

و الان تو فقط یک شبح هستی

When I look back

وقتی به گذشته نگاه می‌کنم

Never would’ve known that

هیچوقت نمیخوام به یاد بیارم

You could be so cold

تو میتونی خیلی سرد بشی

Like a stranger vanish like a vapor

مثل یک ادم غریبه که توی هوا محو بشه

There’s just an echo
??????
اون فقط یک بازتابه

Where your heart used to be

جایی که قلبت عادت داشت باشه

Now I see it clearly

و الان من واضحا می‌بینم

And there’s just a pillow

و اینجا فقط یک بالش هست که

Where your head used to sleep

تو عادت داشتی سرتو روش بذاری و بخوابی

I see through you now

دارم درون تو رو می‌بینم

Now, now, now, now

حالا ..حالا..حالا..حالا

Now, now, now, now

حالا…حالا..حالا…حالا

I see through you now

دارم درون تو رو می‌بینم?

Now, now, now, now
?????
حالا ..حالا..حالا..حالا

Now, now, now, now

حالا…حالا..حالا…حالا

Tags: , , , , , ,