آموزش زبان انگلیسی - مکالمه صد در صد تضمینی

نسبت های فامیلی در زبان انگلیسی

نسبت های فامیلی در زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی و سایر زبان ها در آموزشگاه دنیای زبان

آموزش زبان انگلیسی - مکالمه صد در صد تضمینی

 

از کلمات زیر میتوانید برای بیان نسبت خانوادگی
و فامیلی خود با شخص دیگری استفاده کنید:

?grandparents
پدربزرگ و مادربزرگ

?grandfather
پدربزرگ پدری یا مادری

?grandmother
مادربزرگ پدری یا مادری

?great grandfather
پدربزرگ پدر یا مادر

?great grandmother
مادربزرگ پدر یا مادر

?uncle
عمو یا دایی

?aunt
عمه یا خاله

?cousin
فرزند عمو، دایی، خاله یا عمه

?father-in-law
پدر همسر

?mother-in-law
مادر همسر

?brother-in-law
برادر همسر

?sister-in-law
خواهر همسر

?nephew
برادرزاده یا خواهرزاده مذکر

?niece
برادرزاده یا خواهرزاده مونث

?granchildren
نوه

?grandson
نوه مذکر

?granddaughter
نوه مونث

?stepparent
ناپدری یا نامادری در حالت کلی

?stepfather
ناپدری

?stepmother
نامادری

?step-child
فرزند همسر (مثلا شما با کسی
ازدواج میکنید که قبلا فرزند داشته است)

?stepson
فرزند همسر مذکر

?stepdaughter
فرزند همسر مونث
?sibling
برادر یا خواهر

?I have three siblings.
من سه برادر و خواهر دارم.

?spouse
همسر

?ex-husband
شوهر سابق

?ex-wife
زن سابق

آموزش زبان انگلیسی

موسسه زبان های خارجی دنیای زبان با بیش از ۲۰ سال سابقه درخشان در زمینه آموزش تدریس خصوصی زبان انگلیسی به صورت فشرده با اساتید تحصیل کرده و باتجربه از کشور انگلیس و آمریکا و همچنین آمادگی برای تدریس خصوصی آزمون های های TOEFL IELTS و آموزش زبان انگلیسی در منزل و محل کار و نیز آموزشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

متفاوت ترین مرکز تدریس خصوصی زبان انگلیسی و زبان های خارجه در تهران

آموزش خصوصی زبان انگلیسی

آموزش خصوصی زبان انگلیسی و سایر زبان ها در این آموزشگاه توسط اساتید تحصیل کرده خارج از کشور و کادر ویژه در سطح آموزشگاه های تهران و با توجه به هدف زبان آموز صورت می گیرد.

در این آموزشگاه چهار مهارت اصلی زبان، مکالمه، فن بیان، گوش کردن و ارتباطات می باشد.

به شما این اطمینان داده خواهد شد که تا پایان ۳۵ جلسه به حد مطلوبی از زبان خواهید رسید.

شهریه به صورت کاملا اقساط تا پایان دوره پرداخت می گردد

موسسه دنیای زبان.

زیر نظر مدیریت آموزش، سوپروایزر و مشاورین تحصیلی کرده در خارج از کشور

https://telegram.me/WorldLanguageAcademy

Tags: , , , ,