چند اصطلاح کاربردی در زبان آلمانی

تدریس خصوصی زبان آلمانی

 

1. Ich bin dafür
موافقم
2. Ich bin dagegen
مخالفم
3. Da denke ich anders
من طوری دیگری فکر می کنم
4. Das finde ich nicht gut
از نظرم ین درست نیست
5. Das ist eine tolle Idee
ایده ی خوبیه
6. Dazu möchte ich mich nicht äußern
در این باره نمیخوام اضحار نظر کنم
7. Was soll ich dazu sagen?
چی بگم,در این باره
8. Du liegst falsch
سخت در اشتباهی
9. Du versprichst dich
متضاد (ضد و نقیص) صحبت می کنی
10. Ich bin deiner Meinung
باهات موافقم

جهت آموزش تدریس خصوصی زبان آلمانی با شماره های موسسه تماس بگیرید

تا از مشاوره های رایگان ما استفاده کنید.

88936878 – 09123839586


تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , , ,