10 روش برای طفره رفتن از جواب دادن به سوالی

?No comment.
نظری ندارم
?I’m not at liberty to say.
(= I don’t have permission to give the information)
اجازه ندارم بگم.

?Wait and see.
(= you will discover the answer later)
بعدا میفهمی.

?Let me get back to you.
(= I will give you the answer later)
بعدا میگم.

?I’m sorry, that’s confidential.
ببخشید محرمانه است.

?I’m sorry, that’s personal.
ببخشید شخصی هست.

?I’d rather not talk about it.
ترجیح میدم در موردش صحبتی نکنم.

?It’s none of your business.
به تو ربطی نداره.

?Mind your own business.
سرت تو کاره خودت باشه.

?Why do you want to know?
چرا میخوای بدونی؟

 

موسسه زبان های خارجی دنیای زبان با بیش از ۲۰ سال سابقه درخشان در زمینه آموزش تدریس خصوصی زبان انگلیسی به صورت فشرده با اساتید تحصیل کرده و باتجربه از کشور انگلیس و آمریکا و همچنین آمادگی برای آزمون های های TOEFL IELTS و آموزش زبان انگلیسی در منزل و محل کار و نیز آموزشگاه آماده ارائه خدمات می باشد.

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان در منزل ، تدریس خصوصی زبان در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان ، آموزش خصوصی زبان ، قیمت تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , , ,