7 نکته برای موفقیت در speaking آیلتس

7 نکته برای موفقیت در speaking آیلتس

از جمله بخش های آزمون معتبر و بین المللی آیلتس بخش SPEAKING است که در زیر چند نکته برای کسب نمره بهتر از این بخش آورده شده است.

7 نکته برای موفقیت در speaking آیلتس

1. شخصی که آزمون می گیرد در واقع هنر ارتباط برقرار کردن شما را مورد ارزیابی قرار می دهد و هدفش ارزیابی میزان دقت گرامری شما نیست.

پس به جای اینکه بخواهید انقدر نگران گرامر باشید بهتر است

با مهارتی که در مکالمه تان به خرج می دهید توانایی هایتان را اثبات کنید.

2. سعی نکنید تا پاسخ سوال ها را حفظ کنید و در جلسه آزمون آن را طوطی وار تحویل آزمونگیر بدهید!

چرا که آن ها برای این کار آموزش دیده اند و به راحتی قادرند تا با عوض کردن سوالات شما را غافل گیر کنند.

3.  تا آنجا که امکان دارد توضیح بیشتری بدهید.

وقتی از شما سوالی پرسیدند سعی کنید تا پاسخ تان را شرح و بسط دهید و در واقع به نوعی کم نیاورید!

4. بیشتر از آزمونگیر صحبت کنید!

ساکت و منفعل بودن نشان می دهد که از روحیه و توان بالایی در مکالمه برخوردار نیستید.

5.  اگر لازم بود بخواهید تا توضیح بیشتری بدهد.

گاهی اوقات پیش می آید که سوالی که پرسیده می شود چندان واضح و روشن نیست

به همین خاطر ممکن است جواب درستی ندهید.

پس در صورت لزوم بخواهید تا کمی بیشتر مسئله را برایتان توضیح دهند.

6.  به خاطر داشته باشید که قرار نیست تا علم و دانش عمومی تان را مورد ارزیابی قرار دهند!

بهتر است که ایده ی خودتان را بیان کنید و از آن نیز دفاع کنید

و نگران این نباشید که آیا نظر من با حقایق علمی و دانشگاهی هماهنگی کامل دارد یا نه؟!!

7.  حیطه ی موضوعاتی که مطرح می شوند چندان هم بی حد و مرز نیست و محدودیت وجود دارد.

پس بهتر است تا آنجا که می توانید روی این موضوعات کار کنید

و صدایتان را ضبط و بعد پخش کنید تا به اشتباهات و ضعف های احتمالی خودتان پی ببرید!

Tags: , , , , , , , , ,